Projects

 Proje Adı


Proje Türü


ODTÜ Proje Yürütücüsü


Fakülte Enstitü Merkez


Bölümü


Başlangıç / Bitiş Tarihi


Ardışık Kesikli Reaktörlerde Aerobik Granül Üretimi Ve Azot Gideriminde Kullanımının Araştırılması


TÜBİTAK HIZLI DESTEK


Yrd.Doç.Dr.Tuba Hande ERGÜDER  


Mühendislik   


Çevre Mühendisliği Bölümü


15.11.2011  

15.11.2012  


Etanol Reformlama İle Yüksek Hidrojen Verimi İçin Adsorpsiyon - Reaksiyon Kombinasyonu ve Uygun Mezogözenekli Katalizörlerin Geliştirilmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Timur DOĞU   


Mühendislik 


Kimya Müh.  


01.10.2011

01.10.2013


Stabilize Arıtma Çamurlarında Patojenlerin Yeniden Üreme Potansiyellerinin Araştırılması  


TÜBİTAK HIZLI DESTEK


Prof.Dr.Faika Dilek SANİN 


Mühendislik 


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.04.2011

01.01.2012  


De-Orbiting of Satellites using Solar Sails


EUFP7 COOPERATION


Prof.Dr.Ozan TEKİNALP


Mühendislik Fakültesi


Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü


01.03.2011

28.02.2014


Bölgesel Nitelikli Hidrometeorolojik Model Sistemi Kullanımı İle Taşkın Olaylarının Analizl


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Doç.Dr.İsmail YÜCEL


Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği Bölümü


01.11.2010

01.11.2012


Pan-European Coordination Action on CO2 Geological Storage


EU FP7 


Prof.Dr.Ender OKANDAN


Mühendislik Fakültesi


Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü


01.11.2010

01.09.2013


Akdeniz İklim Kuşağındaki Sığ Göllerde Suiçi Bitkilerin Yapısal Rolü İle Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Geçmişte, Günümüzde Ve Daha Sıcak Isınan Koşullarda Belirlenerek Uyum Ve Azaltma Stratejilerin


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Meryem BEKLİOĞLU YERLİ


Fen-Edebiyat Fakültesi


Biyoloji Bölümü


01.09.2010

01.09.2013


Hızlı Tayin Yöntemi İle Hidrojen Ayırıcı Filtrelerin Geliştirilmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Tayfur ÖZTÜRK


Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


01.07.2010

01.01.2013


Uyarlanmış Sol-Jel Üretim Süreçleriyle İndiyum Kalay Oksit (ITO) Kaplamaların Geliştirilmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Doç.Dr.Caner DURUCAN


Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


01.06.2010

01.06.2012


Nanotellerle Organik-İnorganik Hibrit Güneş Pillerinin Geliştirilmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Yrd.Doç.Dr.Hüsnü Emrah ÜNALAN


Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


15.05.2010

15.05.2012


Metal Hidrür Piller için CaNi5 Esaslı Bileşiklerin Tasarımı Üretimi ve Elektrokimyasal Karakterizasyonu


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Mehmet Kadri AYDINOL


Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


01.05.2010

01.05.2012


Hidrotermal Yöntemle Üretilen  Çinko Oksit Nanoteller İle Işik Yayan Diyotlarin Geliştirilmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Yrd.Doç.Dr.Hüsnü Emrah ÜNALAN


Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


15.04.2010

15.04.2012


Evsel/Kentsel Arıtma Çamurlarının Yönetimi


TÜBİTAK KAMU


Prof.Dr.Dilek SANİN 


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


06.04.2010

06.04.2013 


Sığ Göllerin Ekolojik Yapısının Belirlenmesinde Mikrobik Çevrimin Rolü


TÜBİTAK HIZLI DESTEK


Prof.Dr.Meryem BEKLİOĞLU YERLİ


Fen-Edebiyat Fakültesi


Biyoloji Bölümü


15.03.2010

15.03.2011


Yağmurla Tetiklenen Siğ Heyelanlarin Model Sistemi Kullanımı İle Taşkın Olaylarının Analizl


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Yrd.Doç.Dr.Nejan Huvaj SARIHAN


Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği Bölümü


01.03.2010

01.03.2013


N-Alkil Formamitler Ve Pirolidonlar Ile Deniz Suyundan Lityum Klorür Özütlenmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Hilmi Önder ÖZBELGE


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği Bölümü


01.03.2010

01.03.2012


Options for Delivering Ecosystem-Based Marine Management


EU FP7


Prof.Dr.Temel OĞUZ


Deniz Bilimleri Enstitüsü


Deniz Bilimleri Enstitüsü


01.03.2010

01.09.2013


Adaptive strategies to mitigate the impacts of climate change on European freshwater ecosystems


EU FP7


Prof.Dr.Meryem BEKLİOĞLU YERLİ


Fen-Edebiyat Fakültesi


Biyoloji Bölümü


01.02.2010

01.02.2014


Nano Yapılı Metalik Alaşımların Mikrodalga Sinterleme Yöntemiyle Üretilmesi


TÜBİTAK HIZLI DESTEK


Doç.Dr.Arcan Fehmi DERİCİOĞLU


Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


01.01.2010

01.01.2011


Eymir Gölü'ndeki Klorofil-A'nın Mekansal Dağılımının Belirlenmesi Için Uzaktan Algılanmış Reflektans Ve Sahada Ölçülmüş Parametre Değerlerini Hibrid Girdi Olarak Kullanan Model Geliştirilmesi


TÜBİTAK HIZLI DESTEK


Doç.Dr.Ayşegül AKSOY


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.12.2009

01.12.2010


GEYOPA Güneş Enerjisi Yatırım Optimizasyon ve Projelendirme Aracı


SANTEZ


Prof.Dr.Hafize Şebnem DÜZGÜN


Mühendislik Fakültesi


Maden Mühendisliği Bölümü


01.12.2009

01.12.2011


Pem Yakit Pilleri için Kompozit Membranlar ve Elektrokatalizörlerin Geliştirilmesi ve Uzun Dönem Performanslarinin Belirlenmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.İnci EROĞLU


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği Bölümü


15.11.2009

15.11.2012


Fast Automatic Scanning System For Emulsion Experiments


TÜBİTAK ULUSLARARASI


Doç.Dr.Ali Murat GÜLER


Fen-Edebiyat Fakültesi


Fizik Bölümü


01.11.2009

01.11.2012


Oksijence Zengin Hava Ve Co2 Ortamında Çeşitli Yakıtların Yanma Özelliklerinin İncelenmesi


TÜBİTAK HIZLI DESTEK


Prof.Dr.Nevin SELÇUK


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği Bölümü


01.11.2009

01.11.2010


Nonil Fenollerin Arıtma Çamuru Stabilizasyon Süreçlerindeki Akıbetinin İncelenmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Dilek SANİN 


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


15.09.2009

15.09.2012


Confronting the Clinical Relevance of Biocide Induced Antibiotic Resistance


EU FP7


Prof.Dr.Ülkü YETİŞ 


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.06.2009

31.05.2012


Üst Atmosfer Hava Kütlelerinin Türkiye Üzerindeki Seyahatleri Sırasında  Kompozisyonlarında Olan Değişimlerin İncelenmesi ve Kırsal Hava Kirliliğine Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynakların Katkı  Paylarının Belirlenmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Gürdal TUNCEL


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


15.05.2009

15.05.2012


Yüksek Basınçlı Glow Deşarjların Kendiliğinden Yapılanmasının Ve Kararlı Yanma Şartlarının İncelenmesi


TÜBİTAK ULUSLARARASI


Yrd.Doç.Dr.İsmail RAFATOV


Fen-Edebiyat Fakültesi


Fizik Bölümü


01.05.2009

01.05.2011


Türkiye'de AB Çerçeve Mevzuatıyla Uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi


TÜBİTAK KAMU


Prof.Dr.Ülkü YETİŞ 


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.05.2009

01.09.2012


Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Teknolojilerine Dayalı Heyelan Riski Altındaki Elemanların Belirlenmesi


TÜBİTAK HIZLI DESTEK


Prof.Dr.Hafize Şebnem DÜZGÜN


Mühendislik Fakültesi


Maden Mühendisliği Bölümü


01.05.2009

01.05.2010


Dizel Alternatifi Dimetileter Sentezi: Katalitik Çalışmalar


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Timur DOĞU


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği Bölümü


15.04.2009

15.04.2011


Biyoreaktör Depolama Alanlarında Çamur İlavesinin Atık Stabilizasyonuna Etkisi


TÜBİTAK HIZLI DESTEK


Prof.Dr.Dilek SANİN 


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.04.2009

01.04.2010


Zeolit İnce Filmlerinin Biyosensör Uygulamalarına Yönelik Olarak Hazırlanmasi Ve Araştırılması


TÜBİTAK HIZLI DESTEK


Yrd.Doç.Dr.Burcu Akata KURÇ


Fen Bilimleri Enstitüsü


Nanoteknoloji Anabilim Dalı


01.03.2009

01.03.2012


Klasik Atıksu Arıtma Tesislerinde ve Membran Biyoreaktör (MBR) Sistemlerinde Endokrin Bozucu Maddelerin (EBM) Arıtımı ve Toptan EBM Parametresi Geliştirilme Projesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Celal Ferdi GÖKÇAY


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.03.2009

01.09.2011


Kıyılarda İklim Değişikliğine Karşı Kumlanma Modeli Destekli Kırılganlık Analizi Projesi - Kideka


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Ayşen ERGİN


Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği Bölümü


01.03.2009

15.03.2012


Kentsel Turizm ve İklim Değişimi


TÜBİTAK ULUSLARARASI


Prof.Dr.Ayda ERAYDIN


Mimarlık Fakültesi


Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


01.02.2009

01.02.2011


Kendini Yenileyebilen ve Yeni Koşullara Uyum Sağlayabilen Kentler İçin Sürdürülebilir Arazi Kullanım Politi


TÜBİTAK ULUSLARARASI


Prof.Dr.Ayda ERAYDIN


Mimarlık Fakültesi


Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


01.02.2009

01.02.2011


Agricultural Reuse of Water and Nutrients From Wastewater Treatment in Turkey


TÜBİTAK ULUSLARARASI


Prof.Dr.Göksel DEMİRER


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.02.2009

01.02.2012


Platin Üzerindeki Kusurların, Duyarlılaştırılmış Boya Güneş Pili (DBGP) Verimliliğine Etkisinin İncelenmesi


TÜBİTAK HIZLI DESTEK


Prof.Dr.Deniz ÜNER


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği Bölümü


01.02.2009

01.02.2010


Nutrient Removal and Value Added Product Formation from Wastes via Struvite Precipitation


EU FP7 PEOPLE IRSES


Prof.Dr.Göksel DEMİRER


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.02.2009

31.01.2011


Development and pre-operational validation of upgraded GMES marine core services and capabilities 


EU FP7 COOPERATION


Prof.Dr.Emin ÖZSOY


Deniz Bilimleri Endstitüsü


Deniz Bilimleri Enstitüsü


01.01.2009

01.04.2012


Sitek Kristal Güneş Hücresi ve Paneli Üretimi


SANTEZ


Prof.Dr.Raşit TURAN


Fen-Edebiyat Fakültesi


Fizik Bölümü


01.12.2008

01.12.2011


Evaporatör Tasarımı Ve Optimizasyonu İçin Mikrokanallarda Isı Transferinin Deneysel Olarak İncelenmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Doç.Dr.Almıla YAZICIOĞLU


Mühendislik Fakültesi


Makine Mühendsiliği Bölümü


01.09.2008

01.09.2010


Megacity- Zoom for the Environment  


EU FP7


Dr.Nilgün KUBİLAY


Deniz Bilimleri Enstitüsü


Deniz Bilimleri Enstitüsü


01.09.2008

01.09.2011


Marine Ecosystem Evolution in a Changing Environment 


EU FP7 COOPERATION, LARGE-SCALE INTEGRATING PROJECT


Prof.Dr.Temel OĞUZ


Deniz Bilimleri Enstitüsü


Deniz Bilimleri Enstitüsü


01.09.2008

01.09.2012


Yakıtça Fakir, Ön Karışımlı Püskürtmeli Yanmaya Ait Ana Parametrelerin Deneysel Olarak Belirlenmesi


TÜBİTAK HIZLI DESTEK


Prof.Dr.Sinan AKMANDOR


Mühendislik Fakültesi


Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü


15.08.2008

15.08.2009


Doğrudan Etanol Yakıt Hücreleri için Yeni Metal Nanoparçacıkları Içeren Katalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Aktivitelerinin Tayini


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Gülsün GÖKAĞAÇ


Fen-Edebiyat Fakültesi


Kimya Bölümü


01.07.2008

01.07.2010


Aginse2 Ve Aggase2 İnce Filmlerin Isısal Buharlaştırma Ve Saçtırmalı Kaplama Teknikleriyle Büyütülmesi Ve N-cds/p-aggase2, P-si/n-aginse2 Ve N-cds/p-aginse2 Pn-heteroeklem Güneş Hücrelerinin Oluşturulması


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Mehmet PARLAK


Fen-Edebiyat Fakültesi


Fizik Bölümü


15.06.2008

15.06.2011


TUD - ODTU Yenilenebilir Kaynaklar için Nanomalzeme ve Nanoteknoloji Araştırma ve Eğitim Ağyapısı


TÜBİTAK ULUSLARARASI


Prof.Dr.Deniz ÜNER


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği Bölümü


15.06.2008

15.06.2011


Investigations on Nutrient Recovery From Anaerobic Digestion Residues With Different Compositions


TÜBİTAK ULUSLARARASI


Prof.Dr.Göksel DEMİRER


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.06.2008

01.06.2010


Katı ve Biokütle Yakıtların Isısal Analiz Yöntemleriyle Analizi ve Karkaterizasyonu


TÜBİTAK ULUSLAR ARASI


Prof.Dr.Mustafa Verşan KÖK


Mühendislik Fakültesi


Petrol ve Doğalgaz Mühendsiliği Bölümü


15.04.2008

15.04.2010


Aktif Mikrodalga Görüntüleri Kullanarak Yüzey Toprak Neminin Elde Edilmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Ünal ŞORMAN


Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği Bölümü


15.03.2008

15.09.2008


Türkiye Kıyıları Sıcak Nokta ve Hassas Alanları: Atık Özümseme Kapasitelerinin Nicel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Sürdürülebilir Evsel Atıksu Yönetim Modellerinin Geliştirilmesi 


TÜBİTAK KAMU


Prof.Dr. Süleyman TUĞRUL  


  Deniz Bil. Ensti. 


Deniz Bilimleri Enstitüsü


01.03.2008

01.03.2011    


Tarımsal Atık ve Nano-yapılı, Yarı-İletken Bazı Antimikrobik, Biyobozunur Filimlerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Ufuk BAKIR


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği Bölümü


15.02.2008

15.02.2010


Yüksek Alevlenme Dayanımlı Polimer Bazlı Karbon Nanotüp ve Kil Katkılı Nanokompozit Malzemelerin Geliştirilmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Cevdet KAYNAK


Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


01.12.2007

01.12.2010


Polipropilen Plastik Atıklarının Katalitik Parçalanması ile Değerli Kimyasallar ve Sıvı Yakıt Üretimi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Doç.Dr.Naime Aslı SEZGİ


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği Bölümü


01.11.2007

01.11.2009


Elektroeğirme Yöntemi ile Nanokablo Üretimi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Güngör GÜNDÜZ


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği Bölümü


01.09.2007

01.09.2009


ICHMT-Uluslar arası Isı ve Kütle Transferi Merkezi


İŞBAP


Prof.Dr.Faruk ARINÇ


Mühendislik Fakültesi


Makine Mühendsiliği Bölümü


15.08.2007

15.08.2010


Türkiye'de Termik Santrallar ve Sanayi Tesislerinden Gelen Kanbondioksit Emisyonu Envanterinin Çıkartılması ve Karbondioksitin Yeraltı Jeolojik Ortamlarda Depolanma Potansiyelinin Belirlenmesi


TÜBİTAK KAMU


Prof.Dr.Ender OKANDAN


Petrol Araştırma Merkezi


Petrol Araştırma Merkezi


15.04.2007

15.04.2009


Minimum Enerjili Yüksek Performanslı Kablosuz Haberleşme Ağı Tasarımı; Katmanlararası Organizasyonlar ve Algoritmalar


TÜBİTAK KARİYER


Doç.Dr.Elif Uysal BIYIKOĞLU


Mühendislik Fakültesi


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 


01.02.2007

01.02.2010


MEMS Yapılar ve InP Tabanlı HEMT Transsistörlerle Ayarlanabilir Mikrodalga Yükselteç Hibrid Üretimi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Doç.Dr.Şimşek DEMİR


Mühendislik Fakültesi


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 


01.02.2007

01.02.2009


Ankara Bölgesi Pliyosen-Pleyistosen Paleosollerinin (Paleo-Topraklarının) Paleoiklim Modellemesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Asuman Gunal TURKMENOĞLU


Mühendislik Fakültesi


Jeoloji Mühendsiliği Bölümü


01.02.2007

01.02.2010


European COastal-shelf sea OPerational observing and forecasting system


EU FP6 INTEGRATED PROJECT


Prof.Dr.Temel OĞUZ


Deniz Bilimleri Enstitüsü


Deniz Bilimleri Enstitüsü


01.02.2007

30.04.2010


Biyo Yakıtla Çalışan Küçük Gaz Türbinli Motor Dönüşümü ve Performans Karşılaştırması


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.İbrahim Sinan AKMANDOR


Mühendislik Fakültesi


Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü


01.01.2007

01.09.2009


European Topic Centre on Water


EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY


Prof.Dr.Ferit BİNGEL


Deniz Bilimleri Enstitüsü


Deniz Bilimleri Enstitüsü


01.01.2007

31.12.2010


Trophic Controls in the Black Sea Ecosystem


EU FP7


Prof.Dr.Temel OĞUZ


Deniz Bilimleri Enstitüsü


Deniz Bilimleri Enstitüsü


01.01.2007

31.12.2008


Space Weather and Europe and Education Tool with the Sun


EU FP6 SPECIFIC SUPPORT ACTION


Prof.Dr.Yurdanur TULUNAY


Mühendislik Fakültesi


Uzay ve Havacılık Mühendisliği Bölümü


01.01.2007

31.12.2007


Hastaneler İçin Güneş Enerji Kaynaklı PEM Yakıt Pilinden Elektrik, Oksijen ve Hidrojen Üretim Tesisi Kurulması ve Yüksek Basınçlı Elektrolizör Geliştirilmesi


TÜBİTAK KAMU


Yrd.Doç.Dr.İlker TARI


Mühendislik Fakültesi


Makina Mühendisliği Bölümü


15.12.2006

15.12.2010


Multilateral Network to Promote Research on Sustainable Solid Waste Management for INCO Target Countries


EU FP6 SPECIFIC SUPPORT ACTION


Prof.Dr.Aysel ATIMTAY 


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.12.2006

30.11.2008


Oktet ve Dekuplet Baryonların Kendi Aralarında ve Birbirlerine Radyatif ve Kuvvetli Geçişlerinin İncelenmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Altuğ ÖZPİNECİ


Fen-Edebiyat Fakültesi


Fizik Bölümü


01.11.2006

01.11.2008


Ağır Petrol-Linyit/ Bitümlü Şist Karışımlarının Yanma Etkinliklerinin belirlenmesi ve Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Mustafa Verşan KÖK


Mühendislik Fakültesi


Petrol ve Doğalgaz Mühendsiliği Bölümü


01.11.2006

01.05.2012


Southern European Seas: Assessing and modelling ecosystem changes


EU FP6 INTEGRATED PROJECT


Prof.Dr.Temel OĞUZ


Deniz Bilimleri Enstitüsü


Deniz Bilimleri Enstitüsü


01.11.2006

30.04.2011


Water Scenarios for Europe and for Neighbouring States


EU FP6 INTEGRATED PROJECT


Prof.Dr.Erol ÇAKMAK


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İktisat Bölümü


02.10.2006

01.11.2010


Türkiye Örneğinde GPS Verisi ile Çok Çözünürlüklü Bölgesel İyonosfer Modellemesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Doç.Dr.Mahmut KARSLIOĞLU


Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği Bölümü


01.10.2006

01.10.2008


Güneş Enerjisi Destekli Zeolit İklimlendirme Sistemi Geliştirilmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Bilgin KAFTANOĞLU


Mühendislik Fakültesi


Makine Mühendsiliği Bölümü


01.10.2006

01.10.2008


Tsunami Risk and Strategies for the European Region


EU FP6 SPECIFIC TARGETED RESEARCH


Prof.Dr.Ahmet Cevdet YALÇINER


Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği Bölümü


01.10.2006

30.09.2009


Kızılçam (Pinus Brutia Ten) Akdeniz Bölgesi Alçak Rakım Islah Programı Kapsamında Odun Hammaddesi Üretimini Arttırmak İçin Kızılçam Odun Kaliyesinde (Yoğunluk, Lif Karakterleri, İlkbahar ve Yaz Odunu Oranı) Kalıtsallık ve Genetik Kazanç Belirlenmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Zeki KAYA


Fen-Edebiyat Fakültesi


Biyoloji Bölümü


01.09.2006

01.09.2008


Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar İçin Yönetim Sistemi Geliştirilmesi


TÜBİTAK KAMU


Prof.Dr.Kahraman ÜNLÜ


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.09.2006

01.03.2009


Çok İşlevli Cam ve Seramik Ürünleri İçin Yarı İletken Fotokatalitik İnce Filimlerin Geliştirilmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Gürkan KARAKAŞ


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği Bölümü


01.09.2006

01.09.2008


Türkiye'deki Enerji Barajlarında Sedimantasyon Problemlerinin Hidroelektrik Enerji Planlamasına Etkileri


TÜBİTAK KAMU


Doç.Dr.Burcu A. SAKARYA


Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği Bölümü


15.08.2006

15.05.2008


Yanma Olaylarından Kaynaklanan CO2'in Suni Fotosentez Yöntemi ile Yüksek Katma Değerli Kimyasallara Dönüştürülmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Deniz ÜNER


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği Bölümü


01.08.2006

01.10.2009


Endüstriyel Boyalı Atıksuların Katalitik Ozonlama ile Arıtılması


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Tülay ÖZBELGE


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği Bölümü


01.08.2006

01.08.2009


Ferroelektrik PLZT ve PNZT Filmlerin Sol-Jel Yöntemiyle Üretimi Karakterizasyonu


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Macit ÖZENBAŞ


Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


01.08.2006

01.08.2008


Tekstil Atıksularından Serisin Proteininin Geri Kazanımı ve Serisinin Yeniden Kullanım Olanaklarının Araştırılması


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.M.Ruşen GEÇİT


Mühendislik Fakültesi


Mühendislik Bilimleri


01.08.2006

01.08.2008


Süper İletkenlere Fe ve Nb Nano Tanecik Katkılama Etkileri


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Hüsnü ÖZKAN


Fen-Edebiyat Fakültesi


Fizik Bölümü


01.07.2006

01.07.2008


Sürekli ve Geçici Rejimde Mikro Kanallarda Konveksiyonla Isı Transferi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Doç.Dr.Almıla YAZICIOĞLU


Mühendislik Fakültesi


Makine Mühendsiliği Bölümü


01.07.2006

01.07.2009


Türkiye İmalat Sanayiinde Yapısal Dönüşüm, Üretkenlik ve Teknolojik Değişme Dinamikleri


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Erol TAYMAZ


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İktisat Bölümü


01.06.2006

01.06.2008


Ankara Evlerinde Radon Radyoaktivitesinin Ölçümü


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Mehmet KILDIR


Fen-Edebiyat Fakültesi


Kimya Bölümü


01.05.2006

01.05.2008


Çamur Minimizasyonu


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Dilek SANİN 


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.05.2006

01.05.2008


High Efficiency Polygeneration Applications a Protocol


EU FP6 SPECIFIC TARGETED RESEARCH PROJECT


Prof.Dr.Melih PINARCIOĞLU


BİLTİR


BİLTİR -Şehir ve Bölge Planlama


01.05.2006

30.04.2009


International Action for Sustainability of the Mediterranean and Black Sea Environment


EU FP6 SPECIFIC TARGETED RESEARCH PROJECT


Prof.Dr.Emin ÖZSOY


Deniz Bilimleri Enstitüsü


Deniz Bilimleri Enstitüsü


01.05.2006

30.04.2009


Apatit-Wollastonit Biyoaktif Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Muharrem TİMUÇİN


Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


03.04.2006

03.04.2008


A Pan-European Infrastructure for Ocean and Marine Data Managemenet


EU FP6 RESEARCH INFRASTRUCTURES


Prof.Dr.Şükrü BEŞİKTEPE


Deniz Bilimleri Enstitüsü


Deniz Bilimleri Enstitüsü


01.04.2006

31.03.2011


Türkiye Elektrik Sisteminde Güç Kalitesine Etki Eden Değişkenleri ve Güç Akışını İzleme, Problemlerin Tespiti, Değerlendirilmesi ve Karşı Önlemlerin Hayata Geçirilmesi


TÜBİTAK KAMU


Prof.Dr.Muammer ERMİŞ


Mühendislik Fakültesi


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 


01.03.2006

01.01.2010


Large Scale Dissemination for Clean Urban Transport


EU FP6 SPECIFIC SUPPORT ACTION PROJECT


Doç.Dr.Ela BABALIK


Mimarlık Fakültesi


Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 


16.01.2006

16.01.2009


Non-thermal Production of Pure Hydrogen from Biomass


EU FP6 INTEGRATED PROJECT


Prof.Dr.İnci EROĞLU


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği Bölümü


01.01.2006

31.12.2010


Novel Efficient Solid Storage for Hydrogen


EU FP6 INTEGRATED PROJECT


Prof.Dr.Tayfur ÖZTÜRK


Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


01.01.2006

31.12.2010


Black Sea Scientific Network


EU FP6


Prof.Dr.Şükrü BEŞİKTEPE


Deniz Bilimleri Enstitüsü


Deniz Bilimleri Enstitüsü


01.12.2005

30.11.2008


Evsel Atıksu Arıtmada Vakum Membran Biyoreaktörlerin Kullanılması


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Celal Ferdi GÖKÇAY


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


15.10.2005

15.04.2007


Satellite Application Facilities on Hydrology H- SAF


EU METSAT


Prof.Dr.Ünal ŞORMAN


Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği Bölümü


15.09.2005

15.09.2010


Mikro-Nano Siliside Takviyeli Aluminyum Ektrüzyon Alaşımları Üretimi ve Geliştirilmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Ali KALKANLI


Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


01.09.2005

01.09.2008


Hammam, Aspects and Multidisciplinary Methods of Analysis for the Mediterranean Region


EU FP6 SPECIFIC TARGETED RESEARCH & INNOVATION PROJECTS


Prof.Dr.Emine CANER SALTIK


Mimarlık Fakültesi


Mimarlık Bölümü


01.09.2005

31.08.2008


MEMS Tabanlı Enerji Üretimi Araştırma 


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr. Haluk KÜLAH 


Mühendislik


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği


01.08.2005

01.08.2008    


ToR for the Baseline Study on the Environmental Conditions of the Karpaz Pennisula


EU Partnership for the Future Programme


Doç.Dr.Can BİLGİN


Fen.Edebiyat Fakültesi


Biyoloji Bölümü


26.07.2005

31.08.2005


Göllerde Tuzluluk ve İnsektisit Miktarının Biyobelirteç olan Daphnia Üzerindeki Etkilerini Belirleyerek Ekosistem Durumunun Öngören Model ve İndis Tasarımı


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Meryem BEKLİOĞLU YERLİ


Fen-Edebiyat Fakültesi


Biyoloji Bölümü


01.07.2005

01.07.2007


Türkiye'nin Poliklorlu Bifeniller Kaynaklı Kirlilik Durumunun Belirlenmesi ve Bu Kirleticilerin Akıbetinin İncelenmesi


TÜBİTAK KARİYER


Yrd.Doç.Dr.İpek İMAMOĞLU


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.07.2005

01.07.2008


İzmir Aliağa Endüstri Bölgesinde Hava Kirliliğine Neden Olan Organik ve İnorganik Kirleticilerin Düzeylerinin, Kaynaklarının ve Sağlık Etkilerinin Belirlenmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Gürdal TUNCEL


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.07.2005

01.07.2007


Yonga Üzerinde Sistem Olarak Almaç Birimi Tasarım ve Üretimi


TÜBİTAK KARİYER


Doç.Dr.Şimşek DEMİR


Mühendislik Fakültesi


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 


01.07.2005

01.07.2010


Yüksek Sıcaklıkta Çalışabilen Proton Değişim Zarlı Yakıt Hücresi Geliştirilmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.İnci EROĞLU


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği Bölümü


01.07.2005

01.07.2008


Tungstenin Elektrokimyasal Metotlarla Doğrudan Üretimi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.İshak KARAKAYA


Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


01.07.2005

01.07.2008


Kocaeli'de Evlerde, Ofislerde ve Okullarda İç Ortam Hava Kalitesinin Belirlenmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Doç.Dr.Hakan PEKEY


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.07.2005

01.07.2007


A supporting programme for capacity building in the black sea region towards operational status of oceanographic services


EU FP6


Prof.Dr.Şükrü BEŞİKTEPE


Deniz Bilimleri Enstitüsü


Deniz Bilimleri Enstitüsü


11.05.2005

31.10.2008


Capacity Building in Earthguake Research for Risk Reduction in Urban Environments


EU FP6 SPECIFIC SUPPORT ACTION


Prof.Dr.Haluk SUCUOĞLU


Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği Bölümü


01.05.2005

30.04.2008


Propilenin Oksijenle Doğrudan Katalitik Oksidasyonu İle Propilen Oksite Dönüşümünü Sağlayacak Hızlı Sol-Jel Yöntemi İle Kombinatoryal Olarak Hazırlanan ve Hızlı Test Metodu İle Test Edilen Seçici ve Aktif Yeni Tip Katalizör Türlerinin Bulunması ve Geliştirilmesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Işık ÖNAL


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği Bölümü


15.04.2005

15.04.2007


Magnezyum Esaslı Çok Katmanlı İnce Filmlerde Hidrojen Depolama


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Tayfur ÖZTÜRK


Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


15.04.2005

15.10.2007


Evsel ve Agro-Endüstriyel Atıklardan Organik Asit Eldesi


TÜBİTAK ARAŞTIRMA


Prof.Dr.Göksel DEMİRER


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


15.04.2005

15.04.2008


Temiz Enerji Üretiminde Kullanılan Doğrudan Metanol Yakıt Pilleri İçin Yeni Karbon Destekli/Desteksiz Metal Nanoparçacıklı Katalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu, Aktivitelerinin Tayini ve Uygulanması


TÜBİTAK KARİYER


Prof.Dr.Gülsün GÖKAĞAÇ


Fen-Edebiyat Fakültesi


Kimya Bölümü


01.04.2005

01.04.2008


Çok Düşük Enerji Kullanımlı ve Enerji Kullanımsız Kablosuz Algılayıcı Ağların Geliştirilmesi


TÜBİTAK KARİYER


Doç.Dr.Özgür Barış AKAN


Mühendislik Fakültesi


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 


01.04.2005

01.04.2010


Sustained, Efficient Production of Required Information and Services Within Europe is Our Only Justification


EU FP6 SPECIFIC SUPPORT ACTION


Prof.Dr.Şükrü BEŞİKTEPE


Deniz Bilimleri Enstitüsü


Deniz Bilimleri Enstitüsü


01.11.2004

30.04.2007


Greek-Turkish Cooperation for the Strengthening of Protection and Management of Wetland Area (European Directive 2000/60)


EU RESEARCH


Prof.Dr.Meryem BEKLİOĞLU YERLİ


Fen-Edebiyat Fakültesi


Biyoloji Bölümü


01.04.2004

31.12.2006


Marine Environment and Security for the European Area


EU FP6 INTEGRATED PROJECT


Prof.Dr.Şükrü BEŞİKTEPE


Deniz Bilimleri Enstitüsü


Deniz Bilimleri Enstitüsü


01.04.2004

30.09.2008


Framework for Indicators for Sustainability


EU FP6 SPECIFIC TARGETED RESEARCH PROJECT


Dr.Özcan ESMER


Mimarlık Fakültesi


Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 


01.04.2004

31.04.2007


Development of Tools and Guidelines for the Promotion of the Sustainable Urban Wastewater Treatment and Reuse in the Agricultural Production in the Mediterranean Countries


MEDA


Prof.Dr.Celal Ferdi GÖKÇAY


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği Bölümü


01.01.2004

31.12.2007


Environmental Heavy Cost Investment Planning Project


EU Water Framework Directive


Prof.Dr.Atila ERALP


Avrupa Çalışmaları Merkezi, CES


Avrupa Çalışmaları Merkezi, CES (Uluslararsı İlişkiler Bölümü)


01.11.2003

10.11.2005


Mediterranean Ocean Forecasting System: Toward Environmental Predictions


EU FP5 Research Training Network


Prof.Dr.Emin ÖZSOY


Deniz Bilimleri Enstitüsü


Deniz Bilimleri Enstitüsü


01.03.2003

31.05.2006