Yenilenebilir Enerji

 

ODTÜ-YESAP;

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde farklı bölüm ve birimlerde gerçekleştirilmekte olan yenilenebilir enerji, ekosistemler ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmaları aynı çatı altında toplayan bir platformdur. Amacı :

• bu alanda çalışan gruplar arasında işbirliği sağlamak,

• araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet faaliyetlerini koordine etmek,
• üniversite içindeki ve dışındaki pek çok birimi/kurumu kapsayan güçlü bir ağ yapısı kurgulamak,
• öncelikle Türkiye’de bu alandaki çalışmalara işbirliği ortamını geliştirmeyi hedeflemektir.

 

YESAP dokümanının 2009 tarihli orijinaline erişmek için tıklayınız >>>