Eğitim

 

ODTÜ Fakülte ve Enstitülerinde YESAP çalışmalarına destek olacak çok sayıda Bölüm, Program ve açılmış olan dersler bulunmaktadır. ODTÜ'de YESAP çalışmaları  disipliner ve disiplinlerarası alanlarda yürütülmektedir. Disipliner alanlarla ilgili başvuru bilgilerine www.fbe.metu.edu.tr  ve www.sbe.metu.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir. Disiplinlerarası alanlarla ilgili adresler aşağıda verilmektedir. 

YESAP İLE İLGİLİ DİSİPLİNLERARASI EĞİTİMLER

BİRİM EĞİTİMİN ADI
Fen Bilimleri Enstitüsü Yer Sistemleri Bilimi Lisansüstü Programı
Sosyal Bilimler Enstitüsü Bölge Çalışmaları (SÜR-YÖN)
    
Avrasya Çalışmaları
    
Asya Çalışmaları
     Avrupa Çalışmaları
     Orta Doğu Çalışmaları
Sürekli Eğitim Merkezi “İklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye” Sertifikalı Eğitim Programı
Kuzey Kıbrıs Kampusu Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Lisans Programı